VA Trade Promotion và THV ký thỏa thuận hợp tác

Chúng tôi vui mừng thông báo việc hợp tác với Trung tâm nghiên cứu và phát triển Thương Hiệu Việt (THV) tại thành phố Hồ Chí Minh. THV là tổ chức trực thuộc Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam với hàng nghìn hội viên trên khắp cả nước.

Sự hợp tác này đánh dấu bước hỗ trợ mới của Chúng tôi với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường Úc. Thông qua việc tổ chức các chuyên khảo sát kinh doanh, kết nối doanh nghiệp, tọa đàm online… chúng tôi hy vọng thông qua sự hợp tác này sẽ góp phần ngày càng nhiều càng doanh nghiệp Việt nam hiện diện tại thị trường Úc.