Ký kết hợp tác đào tạo chương trình kinh doanh ngắn hạn cho doanh nghiệp.

Chúng tôi vui mừng thông báo trở thành đối tác của trường TAFE, một trong những trường đào tạo lớn nhất và trực thuộc quản lý cũng như sở hữu của chính phủ Úc. Trường có hàng trăm cơ sở đào tạo trên toàn nước Úc và có hơn 130 năm kinh nghiệm đào tạo đa nghành với cơ sở vật chất đạt trình độ quốc tế. Chúng tôi sẽ cùng phối hợp với trường TAFE triển khai các chương trình đào tạo kinh doanh ngắn hạn từ ứng dụng các công nghệ mới nhất trong quản lý doanh nghiệp cũng như nâng cao năng lực quản trị quốc tế …do TAFE cung cấp hoặc các khóa học được xây dựng dựa trên du cầu thực tế của từng doanh nghiệp trong cộng động doanh nghiệp của Việt Nam kết hợp với các hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệp và các cơ hội kinh doanh, đầu tư với các đối tác kinh doanh hàng đầu của Úc. Nếu quí doanh nghiệp đang có nhu cầu đào tạo cho đội ngũ quản lý cao cấp, mở rộng thị trường qua Úc, kết hợp với các đối tác Úc để hợp tác kinh doanh tại Việt Nam và Úc, đây sẽ là chương trình hợp tác toàn diện để giúp các doanh nghiệp Việt Nam đạt được những mục tiêu nói trên. Thông tin tham khảo, vui lòng xem thêm tại https://www.tafensw.edu.au/tafe-nsw.